Bæredygtighed / CSR

Vi er ikke bæredygtige - os i den højteknologiske tekstilindustri. Dine gamle tights af syntetiske materialer kan nemlig umiddelbart ikke genanvendes. Endnu.

Så vi er gået en anden vej i vores miljømæssige fokus: imod fashion og overforbrug.

Vi tror i stedet på holdbarhed, bl.a. fordi:
”CO2 fra produktionen kunne falde med 44%,
hvis alt tøj blev brugt dobbelt så meget.”
- Forbrugerrådet Tænk

Derfor arbejder vi hele tiden på at skabe enkle, slidstærke og tidløse produkter, så vi sætter så skånsomt et aftryk på miljøet som overhovedet muligt.

SÅDAN TÆNKER VI

Holdning

Vi tror selvfølgelig på recirkulering og på tanken om at gøre noget godt for klimaet. Men lige nu mener vi ikke, at f.eks genanvendt plastik hører hjemme i din T-shirt. For plastik, der er udviklet til fødevarebrug skal tilbage og bruges i den flaskeindustri, den er skabt til.

Ikke mindst fordi nyere forskning påviser, at klimaaftrykket ved forarbejdning af genanvendt plastik - bl.a. knusning, højtemperaturrensning og tørring - er op til ti gange så stort som ved produktion af nye polyestergarner.

Samtidig er det direkte ødelæggende for den velfungerende cirkulære genanvendelse af drikkeemballage i læskedrik industrien, at fødevareplast ikke kan genanvendes mere, når det først er blevet brugt til tekstilproduktion.

Desværre er der gået inflation i begreber som genanvendelse og recirkulering som godt salgsværktøj.

Derfor er nyproduktion af miljøbelastende plastik også støt stigende, da væsentlige andele af flaskeproducenternes råmateriale - de genanvendte flasker - nu efterstræbes og forbruges af tekstilindustrien og mange andre brancher.

Vi ”køber” os heller ikke til gode markedsføringshistorier ved f.eks. at plante træer i Sydamerika, blot for at kunne lukke endnu mere CO2 ud - og samtidig sløre de relle problemer med greenwashing og vildledende markedsføring.

Men vi tilhører en tekstilindustri, der sætter tunge miljømæssige aftryk. Og derfor erkender vi vores ansvar for hele tiden at tage de reelle brancheudfordringer op og udnytte klodens knappe ressourcer bedst muligt.

Kort sagt: få mest ud af mindst i vores processer, produktion og produkt.

Mere holdning:
Er du rigtig klog
Køb billigt - betal dyrt


China study claims recycled polyester production has 10x CO2 emissions of virgin

SÅDAN GØR VI

Handling

Konsekvensen af vores holdninger er konstant fokus på holdbarhed. Vi laver ikke kortvarig fashion, men arbejder hele tiden på at forbedre tøjets levetid og funktion. Vi udvikler færre produkter med større fleksibilitet ud fra devisen: køb mindre og få mere. Og vi tror på enkeltheden og den håndværksmæssige kvalitet i at gøre det hele selv. 

At have det hele lige i nærheden, er den altoverskyggende forudsætning for løbende at kunne udvikle - teste - rette til - kvalitetssikre - og kun lave netop dét, kunderne helt aktuelt efterspørgser lige nu: 

• Vi har vores egne systuer i Litauen, hvor arbejdsglade og kvalitetsbevidste syersker kører små, fleksible produktserier, så vi undgår overproduktion og spild.

• Vi har betroede og fleksible leverandører af vores metervarer indenfor EU. 

• Vi indfarver skånsomt og strikker i Danmark, når det er muligt. 

• Vi har nærlager af reservedele, så tøjet kan repareres, når sliddet melder sig. 

At vi så samtidig sparer tid og en lang sejltur på langt over 20.000 km ombord på én af oceanernes fragtmastodonter, som pr. tur forbrænder 7.000.000 liter fuel, er jo en helt anden historie - men en ganske tiltrængt klimagevinst.

Løfter

FUSION forpligter sig til

- hele tiden at udvikle på produkternes funktionalitet og levetid

- ikke at overproducere

- at motivere til ikke at overforbruge

- at skabe produkter, der gennem hele deres livscyklus sætter et skånsomt miljø- og klimaaftryk

- ikke at medvirke til udnyttelse og undertrykkelse, hverken menneskelig eller økonomisk

- at være den bedste samarbejdspartner for forhandlere