Katrine Amtkjær optakt Kona 17 - Raceweek!

Katrine Amtkjær optakt Kona 17 - Raceweek!

Sidste træningsuge inden finalen er afsluttet på fineste vis. Arbejdet er gjort. Intervallerne er vinget af. Wattene er trådt,. Nu skal ventetiden bare slås ihjel, mens kroppen restituerer og bliver klar til kamp. Race-week er på sit højeste, og der er afslapning på menuen. Eller, hvordan er det nu det er…

På mange måder er taperugen en kompleks størrelse - og den bringer ikke altid det bedste frem i os atleter.

Alle har vi set frem til den uge, hvor vi skal slappe af og pludselig har masser af tid til rådighed, men lige netop det faktum, at der er masser af tid til eftertanke, bevirker, at det race, der har ventet forude længe, pludselig bliver underligt virkeligt. Det har for de fleste været undervejs i mange måneder. Nu er det næsten tid. Og med det fokus kommer nervøsiteten.

Samtidig oplever de fleste atleter, at kropsfornemmelsen i taperugen er lidt ved siden af. Jeg føler mig selv ofte træt, svag og energiforladt. Og det booster nervøsiteten yderligere. Pludselig kan man næsten ikke huske det store arbejde, der er blevet lagt i forberedelsen. Mon man er klædt godt nok på?

Endelig er taperugen tidspunktet, hvor raceplanen offentliggøres, og man står nu med en konkret plan for racet - en manifestation af de forventninger og forhåbninger, man har til dagen. Træningsdata er omsat til pace, watt og tider. Spørgsmålet er, om man kan ramme dagen, om man kan eksekvere det samme i race, som træningen peger i retning af. Usikkerheden raser.

Der tales ofte om den særlige atmosfære her på Hawaii - om en unik intensitet. Og det er sandt. Atmosfæren er anderledes her end til andre races. Konkurrenceniveauet er højt. Verdenseliten blandt både amatører og professionelle er samle. Alle har arbejdet hårdt og målrettet for at blive klar til dette race. Alle atleter er top-tunede. Hawaii er årets race. For mange et af de vigtigste races nogensinde. Men intensiteten skyldes også, at langt de fleste deltagere ankommer i rigtig (rigtig) god tid før racet. Og der er afsat en helt uge til events og expo. Alle atleter skal ind og svømmetræne i Kailua Bay, shoppe på Expoen, tjekke ind og deltage i diverse events så som Hoala - rise to the occasion (svømmekonkurrence), IRONKIDS, the underpants run, parade of nations osv., osv. Der er altså rigeligt med tid til at se hinanden an - til at bygge stemningen op.

Og så hjælper de sociale medier jo også til. Der postes i tusindvis af billeder med muskuløse atleter i triathlon-paradis hårdt trænende i, på og med det ypperste udstyr, der findes på markedet. Virkeligheden finpudses med den rette vinkel og det perfekte filter - og krydres med lidt tekst for at skabe en humoristisk tilgang eller et frygtindgydende image og tilføjet rigeligt med #hastags. Det er en del af spillet. De fleste dyrker det. Enten som en del af arbejdet, som ren hobby, som show-off eller for at fortælle sin historie. Men alt sammen er det med til at opbygge forventninger og forestillinger.

RACEWEEK!
Endelig er race-week tidspunktet, hvor alle er ankommet, der er tid til rådighed, næste ingen træning, så de fleste kaster sig over den sociale del af eventyret. Mødes med de venner, der ofte ikke er tid til at dyrke eller genforenes med triathlonbekendskaber fra andre konkurrencer. Jeg er selv en af dem. Og det har været helt utroligt skønt at svømme med de danske piger, drikke kaffe med sin træner og i det hele taget støder ind i mennekser fra forskellige perioder af ens liv. Og der snakkes triathlon! Igen og igen. Det er næsten det eneste vi kan tale om i denne her uge. Vil tale om. Det fylder så meget. Alt skal diskuteres. Tider, forventninger, cykel setup, forberedelser, energiindtag osv., osv. Jeg har kæmpestor respekt for de kærester, mænd og fruer, der trofast følger med på sidelinjen af denne triathlondrøm. For mit eget vedkommende er jeg ganske tilfreds med at være på egen hånd. Jeg orker næsten ikke at tage hensyn. Og jeg har ikke lyst til at tænke på andet end det pokkers race. Men jo mere der snakkes, tænkes og planlægges, jo mere spændt bliver man.

Det er meget let, faktisk decideret vanskeligt at undså, at falde i gryden med “race-nerver” - for alle vil gerne ha det der perfekte race, den gode tid, den bedste placering muligt.

Jeg synes, jeg har forberedt mig rigtig godt til den her konkurrence. Nu skal jeg lige holde tungen lige i munden de sidste par dage og ikke lade mit fokus drukne i alle de aftaler, jeg næsten ikke kan lade være med at lave. I år er jeg nemlig selv lidt ramt af det, jeg kalder “Kona-komplekset” - hvor jeg kommer til at sammenligne mig selv med de piger, jeg skal race imod. Og det gør mig nervøs. Og usikker. Og det er stik imod det princip, jeg har arbejdet ret målrettet for at pejle imod. At jeg skal ud og lave mit race. At jeg kun kan påvirke min egen præstation. At vejr, vind og konkurrenter er udenfor min kontrol og derfor ikke værd at bruge mental energi på.

I dag måtte jeg aflyse mine aftaler, finde ro i mit lille hus, sove til middag med brummende recovery-boots og genfinde fokus. Nemlig at jeg glæder mig helt vildt til at race på lørdag. At jeg har gjort alt, hvad jeg kunne for at blive klar. At jeg er rigtig tilpas med min race-strategi og tror på, at jeg kan eksekvere en ambitiøs plan. Det bliver pissehårdt. Men det bliver også pissefedt. Spændingen skal nok finde sit lejde, og så vil jeg nyde at kæmpe mig gennem min 10. ironman om bare 3 dage

 

English
Kona preparation ’17 Race week -> taper week

Last training week before the final has been executed. The work is done. I ticked off the intervals. I pushed the watts. Now all that’s left to do is wait while the body recovers and gets ready for the big day. Race week is on - and relaxation is on the menu… or…

In many ways taper week is a weird time - and not always making us athletes feel the best.

We have all been looking forward to this week where we are forced to relax and all of a sudden have a lot of time available. But the fact that we have plenty of time to reflect also causes an awareness. This race has been ‘upcoming” for months. Now it’s almost time. With this focus anxiety thrives.

At the same time most athletes have an awkward body feeling during taper week. I myself often feel tired, weak and without energy. And that might make you even more nervous. All of a sudden it’s difficult to remember all the work that you put into preparation. You wonder if you are in fact ready for the race.


Finally, race week is the time to reveal the race plan and you have this very specific strategy for the race - expectations and aspirations. Training data has been translated into pace, watts and time. Question is if you will be able to execute what training data indicates you are able to. Insecurity nags you.

People often talk about the very unique atmosphere here in Hawaii. And it’s true. The atmosphere is different here than at other races. The competition level is exceptionally high. The world’s best amateurs and professionals are gathered. Everyone has worked hard to get ready for this specific race. Everyone is at their best. Hawaii is the race of the year. For many the race of their life. But the intensity has more reasons…

Most athletes arrive days and days (even weeks) prior to race day. And there’s an entire week for expo and events. Everyone swim train at Kailua Bay, shop at the expo, check-in at the race hotel and take part in some of the many events such as Hoala - rise to the occasion (swim competition), IRONKIDS, the underpants run, the parade of nations, and so on. There’s plenty of time to check each other out - to increase the tension.

And then the social media. Every day thousands of pictures are posted displaying hard-working muscular athletes training in triathlon-paradise wearing, using, riding the most advanced gear available. Reality is upgraded with the right angle or a specific filter and spiced up with a short text (either to make it humorous or terrifying) and added plenty of #hastags. It’s a part of the game. Most people do it. As a part of the job, as a hobby, as pure show-off or to tell their story. But it all serves the purpose of creating expectations and imaginations.


RACEWEEK!

Finally. race week is the time where everyone has arrived, has plenty of time and barely any training - it’s time to engage in the social part of the adventure. Meet up with friends whom you haven’t had time to see and people you met around the world of racing. I’m one of them. It has been amazing to swim with the Danish girls, drink coffee with my coach and generally just bump into people from different periods of my life. And we talk about triathlon. Over and over. It’s basically the only thing we can talk about. Want to talk about. We discuss expectations, time, drafting, strategies, bike setups, energy intake and exchange good advice. I have the biggest respect for the girl friends, husbands and wives who follow their spouse on these adventures. I am pretty okay being here on my own. I have no energy to be considered. And I don’t want to think about anything but the race. And the more we talk, discuss and prepare - the more excited we get.

And it’s very easy, in fact quite difficult to avoid, being caught up in this race-tension - because we all want that perfect race, that great time, the best rank possible. And we invested so much time and effort.

I believe I have prepared pretty well for this competition. Now it’s time to keep focus on what’s important these last few days. This year I feel I have been affected a bit by what I call “The Kona syndrom” - where you find yourself shaking because you start to compare yourself with any athlete on the street. And that makes me nervous. Insecure. And it’s agains my principle of only worrying about things I can control. I’m here to race MY race. Weather, wind and competitors are all out of my control and I shouldn’t waste any energy on that.

So today I ended up cancelling all my plans. I didn’t feel well. I found a bit of ease at home, resting with recovery boots working and successfully finding my race focus. I’m so excited to race this Saturday. I have done everything possible to be as ready as I can. I feel really good about my race strategy and I believe I can execute an ambitious plan. It will be damn hard. But also damn great. Tension will be just perfect and I will remember to enjoy my battle as I fight my way through my 10th ironman in just 3 days.

Kommentér