I got 99 Problems and Finding a Good Saddle is One

I stedet for ”I got 99 Problems and My Vagina is One”, så er det måske mere passende med ovenstående titel. At ændre på understellet er immervæk mere vanskeligt, end at ændre på sadlen. Men hvad skal vi så gå efter, i søgen på den gode siddekomfort? Følgende indlæg omhandler sadeldesign ift. trykfordeling og siddekomfort. Der er lidt for både mænd og kvinder. 

De før omtalte symptomer som cykelryttere har rapporteret (se første indlæg ”Kvinde; sid godt – præstér optimalt”) har affødt en række studier udført primært på mandlige forsøgspersoner.

Først og fremmest er det etableret, at en sadel der tager højde for den anatomiske udformning af bækkenet nedsætter skadessymptomer og ubehag (1). Så langt, så godt. Fra tidligere indlæg ved vi ligeledes, at trykfordelingen hos mænd og kvinder er forskellige, når vi skræver over en sadel (2, 3), og at vi anatomisk set er forskellige. 

På markedet findes der både herrer og dame sadler, og inden for begge disse kategorier er der et stort udbud af sadler i forskellige former, farver og prisklasser. De primære designs der ses på markedet er; salder med cut-out (materiale helt, eller delvist fjerne fra midten af sadlen), traditionelle sadler, eller næseløse sadler (Figur 1). Disse sadler kan yderligere differentieres med henhold til placeringen og størrelsen af cut-out, materiale, og geometri (krumninger, længde, bredde, etc.). 

I litteraturen er sadlen delt op i to regioner (Figur 2), den forreste del (næsen) og den bagerste del. Dette er gjort med henblik på at kunne beskrive hvorledes trykket fordeler sig på sadlen. Der findes ingen regel for hvor denne opdeling på sadlen bør forekomme, men som udgangspunkt findes opdelingen i området illustreret på figur 2.

Den bagerste del af sadlen er designet til at understøtte vores siddeknogler, hvorfor det er anbefalet at sadlen er bred nok til at understøtte disse (5). Sadlens bagerste del har fået opmærksomhed i litteraturen ift. breddes indflydelse på trykfordeling og komfort. Næsen derimod er designet med det formål at hjælpe rytteren med at holde balancen (6,7) og er i litteraturen primært beskrevet ift. længdens indflydelse på trykfordeling, komfort samt balance. 

 

Bredde

Hos både mænd og kvinder er der fundet en fordel ved en bredere sadel. Hos kvinder er der fundet et lavere maximal tryk ved den forreste del af sadlen (2), og lavere maximal og gennemsnitlig tryk over hele sadlen ved brugen af en bredere sadel (8), sammenlignet med en smallere sadel. Større subjektiv komfort er ligeledes rapporteret ved bredere sadler hos både mænd og kvinder, sammenlignet med smallere sadler (1). For mænd er det desuden fundet, at en bredere sadel giver en højere blodforsyning og iltning til penis (9,10,11).

Men henhold til bredden af sadlen, så skal der hos den enkelte rytter tages højde for breddens anvendelighed. Her både ift. den effektive brug af overfladen, samt de forskellige krav mellem discipliner. Som nævnt i tidligere indlæg, så har din position på cyklen afgørende betydning for bækkenets position på sadlen. Tryk analyser har ofte vist, at kun 50% af sadlens egentlige overflade er benyttet (12). Derfor, går på jagt efter en ny og bredere sadel, da vær opmærksom på; bruger du sadlens bredde bagtil, både mht. din positionering ift. disciplin, men også din egentlige position af måsen på sadlen? Kan du optimere brugen af overfladearealet på den bagerste del af sadlen, på samme tid med at du er positioneret hensigtsmæssigt og performancefremmende for den disciplin du dyrker. Tænk på brugen af en sadel for en MTB-rytter versus en triatlet. Triatleten vil have vanskeligere ved at øge brugen af overfladen på sin sadel, da disciplinen generelt indbyder til en meget foroverbøjet position, hvorimod MTB-rytteren har et lidt større råderum og ikke er så låst i position. 

 

Længde

Sadler uden næse har påvist en reducering af tryk på perineum (se indlæg ”Brede Hofter og Tunge Numser” - den del af understellet der er i primær kontakt med sadlen) med mere end 40% (13). Dette giver god mening eftersom der ikke er noget at sidde på, men det er også fundet at den akutte effekt af sadler uden næse går på kompromis med den oplevede køreevne/balance (14). Ift. fordelingen mellem komfort ved siddeknoglerne og komfort i perineum, er den optimale længde af næsen fundet til 6 cm (14). I nærværende nævnte studie starter næsen ved den markerede røde streg illustreret på figur 3.

Figur 3: Sadelnæselængde som testet i (14). Fra venstre mod højre: Sadel uden næse og derefter sadel med 3 cm næse. Følgende sadelnæselængder øges med 3 cm. Illustrationen er adpateret (14). 

 

Cut-out

Litteraturen er lidt tvetydig ift. effekten af cut-out sadler. Cut-o¢ut sadler er fundet at tillade en højere ilttilførsel til penis ift. standard sadler (15) og reduceret følelsesløshed (16). Samtidig er det fundet at cut-out kan distribuere trykket til den bagerste del af sadlen, hos både mænd og kvinder (17), mens det modsat også er fundet at en højere grad af bækken tilt fortil forekommer ved cut-out sadler (4), hvilket er mistænkt for at øge trykket på perinuem (18) - så altså to modstridende resultater. 

I et studie fandt man at hos 80% af 19 kvinder som brugte en cut-out sadel, var det højeste tryk fundet i perineum. Disse fund begrundes bl.a. med redistribuering af trykket fra det fjernede materiale til kanterne omkring cut-outet (19, 20, 5). Dette bakkes op af andre studier, som bekræfter at en standard sadel fordeler trykket mere ligeligt (19, 21). Det bør dog spekuleres, hvorvidt dette skal betragtes negativt. Der kunne spekuleres i hvorvidt det er bedre at have højere trykværdier steder som er mindre sensitive end f.eks. direkte på kønsdelene. Størrelsen, udformningen og placeringen af cut-outet er om muligt af afgørende betydning for trykfordelingen (5) og bør undersøges yderligere. 

De modstridende resultater mellem studier, skyldes om muligt sammenligningen af varierende sadelmodeller, og dermed geometrier og overfladearealer, ligesom at sammenligninger af sadler i de enkelte studier er præget af samme tendens.

 

Polstring… eller ej?

Det er ikke kun geometrien af sadler der varier, men også polstringen. Generelt har vi tre valgmuligheder når vi køber sadel; Gelpolstring, skumpolstring, eller ingen polstring – og ikke kun typen af materiale, eller manglen deraf, men også mængden. 

Ved sammenligningen mellem gel- og skumpolstring, fandt et studie at gelpolstring giver en øget iltning af penis, sammenlignet med skumpolstring (11) ved at distribuere trykket mere ligeligt over sadlen. Et andet studie sammenlignede mængden af skumpolstring på tre sadler (meget polstring vs. medium polstring vs. ingen polstring) og fandt at sadlen uden polstring var den sadel som reducerede mængden af ilt til penis mindst. Årsagen til dette begrundes med polstringens over tid vil tilpasse sig trykket fra rytteren, siddeknoglerne synker ned i materialet, og trykket øges derfor på perinuem (18). Dette bakkes op af et studie som rapporterede, at en højere andel af cykelryttere led under smerte og ømhed ved brugen af en polsteret sadel mod en ikke polsteret under et 7 dages etapeløb med 160 km tilbagelagt per dag. Så noget tyder altså på, at den rene carbon-skal, der kan skabe mindelser om et torturredskab fra den mørke middelalder, faktisk ikke er så slem alligevel.

Kort opsummeret, så tyder litteraturen altså at pege på en sadel, som er bred nok til at understøtte begge siddeknogler, har en relativ kort næse og ikke har en overdreven mængde af polstring. Om man skal vælge cut-outet eller ej som kvinde ift. siddekomfort, kan litteraturen ikke give et entydigt svar på. Fjerner man materiale fra noget af sadlen, vil man blot distribuere trykket et andet sted hen. Spørgsmålet for kvinder i dette tilfælde er nok, hvor vil man have trykket? Vil man have most svesken eller ej? Cut-out giver altså delvist noget plads til kønsdele, men der vil nok typisk opstå nogle højere tryk omkring cut-outet. Da litteraturen er meget begrænset ift. cut-out og kvinder, er det vanskeligt at giver råd omkring disse, men vil man prøve en sadel med cut-out, bør man være opmærksom på den varierende udformning, størrelse og placering af cut-outet og måske afprøve forskellige slags. 

Næste og afsluttende indlæg i dette tema om siddekomfort vil omhandle puder i cykelbibs, igen primært med fokus på kvinder.

 

Referencer

(1) Keytel, L.R., Noakes, T.D., 2003. Effects of a Novel Bicycle Saddle on Symptoms and Comfort in Cyclists. Ind. Innov. 10, 311–329. doi:10.1080/1366271032000141661

(2) Potter, J.J., Sauer, J.L., Weisshaar, C.L., Thelen, D.G., Ploeg, H.L., 2008. Gender differences in bicycle saddle pressure distribution during seated cycling. Med. Sci. Sports Exerc. 40, 1126–1134. doi:10.1249/MSS.0b013e3181666eea

(3) Sauer, J.L., Potter, J.J., Weisshaar, C.L., Ploeg, H.L., Thelen, D.G., 2007. Influence of gender, power, and hand position on pelvic motion during seated cycling. Med. Sci. Sports Exerc. 39, 2204–2211. doi:10.1249/mss.0b013e3181568b66

(4) Bressel, E., Larson, B.J., 2003. Bicycle seat designs and their effect on pelvic angle, trunk angle, and comfort. Med. Sci. Sports Exerc. 35, 327–332. doi:10.1249/01.MSS.0000048830.22964.7c

(5) Sommer, F., Goldstein, I., Korda, J.B., 2010. Bicycle Riding and Erectile Dysfunction: A Review. J. Sex. Med. 7, 2346–2358. doi:10.1111/j.1743-6109.2009.01664.x

(6) Asplund, C., Barkdull, T., Weiss, B.D., 2007. Genitourinary problems in bicyclists. Curr. Sports Med. Rep. 6, 333–339. doi:10.1007/s11932-007-0072-1

(7) Spears, I.R., Cummins, N.K., Brenchley, Z., Donohue, C., Turnbull, C., Burton, S., Macho, G.A., 2003. The effect of saddle design on stresses in the perineum during cycling. Med. Sci. Sports Exerc. 35, 1620–1625. doi:10.1249/01.MSS.0000084559.35162.73

(8) Guess, M.K., Partin, S.N., Schrader, S., Lowe, B., Lacombe, J., Reutman, S., Wang, A., Toennis, C., Melman, A., Mikhail, M., Connell, K.A., 2011. Women’s bike seats: A pressing matter for competitive female cyclists. J. Sex. Med. 8, 3144–3153. doi:10.1111/j.1743-6109.2011.02437.x

(9) Jeong, S.-J., Park, K., Moon, J.-D., Ryu, S.B., 2002. Bicycle saddle shape affects penile blood flow. Int. J. Impot. Res. 14, 513–517. doi:10.1038/sj.ijir.3900929

(10) Schwarzer, U., Sommer, F., Klotz, T., Cremer, C., Engelmann, U., 2002. Cycling and penile oxygen pressure: The type of saddle matters. Eur. Urol. 41, 139–143. doi:10.1016/S0302-2838(01)00028-8

(11) Sommer, F., 2003. “ Type of Saddle and Sitting Position Influence Penile Oxygen Pressure while Cycling .” Klin. und Poliklin. für Urol. der Univ. zu Köln 1999. 

 (12) Schade, D., 2017. Saddle Biomechanics, in: Cheung, S.S., Zabala, M. (Eds.), Cycling Science. Human Kinetics, pp. 58–64.

(13) Lowe, B.D., Schrader, S.M., Breitenstein, M.J., 2004. Effect of bicycle saddle designs on the pressure to perineum of the bicyclist. Med. Sci. Sports Exerc. 36, 1055–1062. doi:10.1249/01.MSS.0000128248.40501.73

(14) Chen, Y.L., Liu, Y.N., 2014. Optimal protruding node length of bicycle seats determined using cycling postures and subjective ratings. Appl. Ergon. 45, 1181–1186. doi:10.1016/j.apergo.2014.02.006

(15) Breda, G., Piazza, N., Bernardi, V., Lunardon, E., Caruso, A., 2005. Development of a new geometric bicycle saddle for the maintenance of genital-perineal vascular perfusion. J. Sex. Med. 2, 605–611. doi:10.1111/j.1743-6109.2005.00088.x

(16) Taylor, K.S., Richburg, A., Wallis, D., Bracker, M., 2002. Using an Experimental Bicycle Seat to Reduce Perineal Numbness. Phys. Sportsmed. 30, 27–44. doi:10.3810/psm.2002.05.283

 (17) Bressel, E., Bliss, S., Cronin, J., 2009. A field-based approach for examining bicycle seat design effects on seat pressure and perceived stability. Appl. Ergon. 40, 472–476. doi:10.1016/j.apergo.2008.10.001

 (18) Gemery, J.M., Nangia, A.K., Mamourian, A.C., Reid, S.K., 2007. Digital three-dimensional modelling of the male pelvis and bicycle seats : impact of rider position and seat design on potential penile hypoxia and erectile dysfunction 135–140. doi:10.1111/j.1464-410X.2007.06542.x

 (19) Froböse, I., Baeyens, L., Tofaute, K., 2003. Ergonomics of 2 Bicycle Saddles: Pressure at the Pudendal Area in Women of a Normal Saddle with Gel and of a Saddle with a Hole. Proj. Wellcom - Dtsch. Sport. Köln 1–15.

(20) Partin, S.N., Connell, K.A., Schrader, S.M., Guess, M.K., 2014. Les lanternes rouges: The race for information about cycling-related female sexual dysfunction. J. Sex. Med. 11, 2039–2047. doi:10.1111/jsm.12606

(21) Rodano, R., Squadrone, R., Sacchi, M., Marzegan, A., 2002. Saddle Pressure Distribution in Cycling: Comparison Among Saddles of Different Design and Materials. ISBS - Conf. Proc. Arch. 1, 606–609.

Kommentér